Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez

Hatályos 2020. 04. 01. napjától


Általános rendelkezések

Az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban, mint „Szolgáltató”) a https://oeshop.hu/ címen kizárólag magyar nyelven elérhető, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő távértékesítési rendszert üzemeltet (a továbbiakban: „Webáruház”), amelynek célja termékértékesítésre irányuló szerződés megkötésének lehetővé tétele távollévők között.

AWebáruházban a Szolgáltató által meghatározott termékek értékesítésére kerül sor, így különösen, de nem kizárólag a következőkre: tankönyv, szakkönyv, egyéb könyv, jegyzetek.

A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő általános szerződési feltételeit („ÁSZF”) az internetes oldalán, a https://oeshop.hu/ címen teszi hozzáférhetővé letölthető formátumban.

A vásárló, amennyiben a webshop szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles a jelen ÁSZF előírásait elfogadni, melyet a vásárláskor a megfelelő jelölő négyzet bejelölésével tehet meg.

A Szolgáltató adatai

https://oeshop.hu/ Webáruházat a Szolgáltató üzemelteti.

A Szolgáltató cégneve: Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép

Cégjegyzékszám: 01-09-913230

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 22288332-2-41

Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-20643120

SWIFT: GIBAHUHB

Bankszámla (IBAN): HU14 1160 0006 0000 0000 2064 3120

A Szolgáltató postázási címe: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép

A Szolgáltató helyszíni átvételi címe: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép

A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:

Telefonszám:  +36 20 236 3931

E-mail: hello@oenonprofit.hu

A szerződéskötés folyamata, megrendelés és fizetés

Regisztráció a webáruházban

 • A vásárlónak a vásárlás érdekében nem kötelező regisztráltatnia magát, a vásárlást megteheti regisztráció nélkül is.
 • Amennyiben a vásárló igénybe veszi a regisztrációt, megteheti a vásárlás folyamatában vagy a regisztráció menüpontra kattintva a regisztrációhoz szükséges adatlap kitöltésével. A vásárló az adatlap kitöltésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztrációhoz és a teljesítéshez szükséges adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és a vonatkozó jogszabályok alapján a teljesítés érdekében kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes.
 •  Az adatkezelésre vonatkozó Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót kérjük, figyelmesen olvassa el. A Tájékoztató a https://oeshop.hu/privacy-policy/ weboldalon elérhető.
 • A regisztráció során a vásárló megadja a vásárláshoz, számlakiállításhoz és szállításhoz szükséges adatait, melyeket a későbbiekben szabadon módosíthat.

Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése, feldolgozása

 • A vásárlás során a vásárló a terméket(ket) először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési és a szállítási mód kiválasztásával és a szállítási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) megadásával azokat megrendeli. A rendszer felkínálja, hogy a vásárló regisztrációt hozzon létre, vagy jelentkezzen be.
 • A megrendelés vásárló részéről történő véglegesítésével a vásárló szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata akkor válik hatályossá, ha az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. A webshopban feladott és a Szolgáltató által már visszaigazolt megrendelés utólagos módosítására a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani. A szerződés nyelve a magyar nyelv. A megrendelésre kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül kerülhet sor, telefonon, faxon, e-mailben, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A Szolgáltató a szerződéskötésre irányuló jognyilatkozat (megrendelés) megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül, legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja. 
 • Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés nem jön létre. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Fizetési feltételek

 • A Szolgáltató webáruházában feltüntetett árak az áfa-t tartalmazzák, bruttó árak.
 • Utánvétes fizetés választása esetén, a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítás és az utánvét költségeit.
 • On-line bankkártyás fizetés esetén, a Barion Payment Zrt. szerverén keresztül történő tranzakció keretein belül kerül kiegyenlítésre az áru ellenértéke és az esetleges szállítási díj. Tájékoztató bankkártyás fizetéshez, amely megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.
 • Sikeres fizetésről a Szolgáltató a banki megerősítést követően azonnal visszaigazolást küld.

A szerződés hatálya

 • A szerződés határozott időre jön létre és megszűnik a teljesítéssel, valamint az alábbi 3.13. pontban meghatározott megszűnési okok bekövetkeztével. A szerződés nyelve magyar, a számlázás devizaneme magyar forint.  A vásárló által megjelölt szállítási és számlázási címek kizárólag a rendszerben felajánlott országok területén belül lehetnek. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.
 • A szerződés megszűnik, ha:
 • bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik/meghal, illetve, ha a Szolgáltató felszámolását, végelszámolását vagy kényszertörlését jogerősen elrendelik;
  • a teljesítés lehetetlenné válik;           
  • bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése/jogszabálysértése esetén azonnali hatályú felmondással megszünteti;
  • a fogyasztó a szerződéstől a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és határidőben eláll.

Szállítási módok

 • Általános feltételek, határidők       

A vásárló által kiválasztott termékek szállítását a Szolgáltató a raktárán lévő készletből teljesíti. A Szolgáltató a raktáron lévő termékeket 1-20 munkanapos határidővel átadja a fuvarozónak , vagy kiszállítja a 1084 Bp. Tavaszmező u. 17. címen üzemeltetett jegyzetboltba.

Amennyiben a vásárló által kiválasztott termék raktáron nem található, úgy a Szolgáltató a megrendelt termék beszerzését haladéktalanul elindítja. Ebben az esetben a vásárlónak rendelése kiszolgálásának menetével kapcsolatban választási lehetősége van. vásárló kérheti, hogy a Szolgáltató két fázisban küldje ki rendelését, ebben az esetben vásárló rendelése megbontásra kerül, technikailag két rendelés jön létre. Az első rendelésbe a raktáron lévő tételek kerülnek, amelyek előbb kerülnek kiszállításra. A másik rendelésbe kerülő fennmaradó, készleten nem lévő tételeket a Szolgáltató kizárólag a beszállítások függvényében tudja és fogja teljesíteni. A vásárló választhatja, hogy egyszerre kapja meg a kiválasztott tételeket. mely esetben vásárló rendelését kizárólag a beszállítások függvényében tudja Szolgáltató teljesíteni, amikor a teljes rendelt mennyiség szállításra rendelkezésre áll.

A vásárló rendelésének állapotát, státuszát és tartalmát a saját profilján folyamatosan figyelemmel kísérheti, és megtekintheti.

 • Személyes átvétel

A vásárlónak a rendelés leadásakor lehetősége van csomagját a Szolgáltató jegyzetboltjában (cím: 1084 Bp. Tavaszmező u. 17.) történő átvétellel rendelni. A csomag boltba érkezéséről Szolgáltató e-mailben értesíti a vásárlót. A vásárló küldeményét a jegyzetboltban, az üzlet nyitvatartási idejében, a csomag érkezését követően, 10 munkanapon belül veheti át. Személyes átvételkor történő csomagbontásra nincs lehetőség. Az üzlet nyitvatartásáról itt tájékozódhat. Személyes átvétel esetén Szolgáltató nem számít fel szállítási költséget. Fogyasztó rendelését Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mailben szereplő rendelésazonosító számának és nevének megadásával veheti át, amelyet aláírásával igazolnia szükséges.

 • Házhozszállítás

A megrendelt termékek fuvarozó közreműködésével kerülnek kézbesítésre. A szállítási költség minden esetben a ténylegesen kiszállított árumennyiség alapján kerül megállapításra. A szállítási költséget a Szolgáltató a kosár összeállításakor a szállítási módhoz rendelve tünteti fel. Utánvétes fizetési mód esetén a megrendelt termékek vételára és a szállítási díj a futárnál készpénzben fizetendő. 

 • Részleges teljesítés

A Szolgáltató dönthet úgy, hogy az elhúzódó beszerzések miatt részszállítással teljesíti a vásárló megrendelését. A részszállítás a vásárló számára nem eredményez többlet költséget.

Részállítás esetében a vásárló az elektronikus értesítés után, vagy a részszállítás kézhezvételét követően elállhat a rendelésének nem teljesített részétől, amelyről írásban köteles a Szolgáltatót tájékoztatni.

Előfordulhat, hogy a vásárló megrendelésében szereplő termék a Szolgáltató számára nem beszerezhető. Ilyen esetben a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatást ad arról, hogy a megrendelést csak részlegesen tudja teljesíteni, és a rendelkezésre álló terméke(ke)t a vásárló részére feladja. Részleges teljesítés esetén – amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló a nem teljesített szállítással kapcsolatban él elállási jogával – a már utalással előre kifizetett, de le nem szállított termékek ellenértékét a Szolgáltató 14 napon belül visszautalja a fogyasztó részére. Utánvétes fizetési mód esetében a le nem szállított termékek értékét a Szolgáltató nem számolja fel, azt így természetesen a fogyasztónak nem kell kifizetnie.

Szavatosság

 • A vásárló  – választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben kijavításra, vagy kicserélésre nincs mód, a vásárló árleszállítást kérhet, illetőleg elállhat a szerződéstől.
 • A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két munkanapon belül, fogyasztó esetében két hónapon belül közölni.
 • A szavatossági igény érvényesítéséhez a vásárlás tényét igazoló számla, vagy blokk eredeti példányának felmutatása szükséges. A szavatossági idő egy év a vásárlás időpontjától számítva.
 • A fogyasztónak minősülő vásárlókat a vásárlás időpontjától számított hat hónap jótállás is megilleti.

A fogyasztó vásárlástól való elállás joga

 • A fogyasztónak nem minősülő vásárlót elállási jog nem illeti meg.
 • A fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási jog termék adásvételére irányuló szerződés esetében, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó a terméket átveszi.
 • Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi névre és címre: rendeles@oeshop.hu
 • A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi, postára adja elállási/felmondási nyilatkozatát.
 • Elállás esetén, ha a fogyasztó által visszaszolgáltatott termék nem rendeltetésszerű használatából eredően sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését. Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (például fotókönyv), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, továbbá, hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógép szoftver példányának vásárlása esetében, ha a termék csomagolását a fogyasztó felbontotta. A fogyasztót terhelik az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a fogyasztó által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át.
 • A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása alóli kivételek a Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően irányadóak.
 • A fogyasztó elállása esetén a Szolgáltató visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.
 • A fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolatával együtt visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét fogyasztó viseli.

Felelősség korlátozása  

 • A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
 • olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a vásárlót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le;
  • a vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért;
  • a vásárló internet használata során a számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felől érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felől érkező káros hatások elhárítása a vásárló feladata.
 • A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a Webáruházban található, nyilvánvaló elírásokért, illetőleg amennyiben elírás miatt valamely termék ára feltűnően értékaránytalannak bizonyulna. Az ilyen megrendelések teljesítésére a Szolgáltató nem köteles.

Adatok helyessége és panaszkezelés          

 • A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Korm. rendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadók.
 • Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, levelezéskor a Szolgáltató postai címén keresztül, e-mailben az oeshop@oenonprofit.hu e-mail címen, valamint munkanapokon a Szolgáltató központi telefonszámán a +36-1-666-5055 telefonszámon . Egyebekben a panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Elérhetőségeket itt találhat: http://jarasinfo.gov.hu/.
 • Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. Az illetékes békéltető testület adatairól a következő linken tud tájékozódni: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
 • A Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

Adatvédelem

Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A tájékoztató a https://oeshop.hu/privacy-policy/ weboldalon elérhető.